BIOGRAPHY

Home.   Concerts & Gigs    Contact    Video´s

engelse_vlag
As soon as Theo de Vries even has time, he swings. He learned to play the piano in dark brown cafes where he organized with various other enthusiastic jazz musicians jam sessions.
We can be very brief about Theo’s musical education, after 3 lessons he quit, Theo is a natural talent and if you ask him which box we can classify him, he finds it difficult because he love almost all kinds of music, but he has a big weakness for Jazz. Only after his thirties did Theo start singing under friendly constraint from girlfriend Pia Beck who saw in him a gifted crooner. She was proved right. Theo also lived with his family in Spain for quite some time, where he regularly performed a mini-concert in his own Musical Restaurant. At the time, he and his band formed in Spain regularly played in well-known hotels and clubs on the Costa del Sol. Since 2009, Theo de Vries and his family have been living in Kalkar, Germany, where he continues his musical life as Bandleader of his successful formation “THEO DE VRIES and his SWING BAND”.
Among his admirers were many music connoisseurs and musicians such as Willem Duys, Luc Lutz, Joop Braakhekke, La Batte Hertstein, Harrie van Hoof, Hein van der Gaag and Pia Beck who found him the most swinging pianist / singer in the Netherlands. He also received an honorable mention from the Pall Mall Swing Award. Maybe it was not surprising that Theo was asked to perform in the Metropole orchestra during Avro’s Swingnight.
Theo de Vries always knows himself 
to be surrounded by the most virtuoso, international musicians and vocalists.
With his current ensemble “THEO DE VRIES and his SWING BAND” he plays at home and abroad at private parties, business events and Jazz festivals. 

Theo has played with The Metropole Orchestra, Huub Janssen, John Engels, Jacques Schols, Frits Kaatee, Bert Boeren, Pia Beck, Ruby Wilson, Jean Shy, Eddy Doorenbos, Mathilde Santing, Colette Wickenhagen, Josine van Och, Marco Bakker, and others. Wim Koopmans, Tony Vos, Rolf Delfos, Douglas Sides, Paco Peña, Charly Green, Rob Pauwels, Peter Baumgärtner, Paul Berner and many others.

 

Ned.vlag
Zodra Theo de Vries ook maar even tijd heeft swingt hij toe. Hij

leerde piano spelen in donkerbruine cafeetjes waar hij
met verschillende andere enthousiaste jazzmusici jamsessions
organiseerde.
Over Theo´s muzikale opleiding kunnen we heel kort zijn, hij
hield het na 3 lessen voor gezien, Theo is een natuurtalent en als je hem vraagt in welk hokje we hem mogen indelen vindt hij dat moeilijk omdat hij bijna alle muziekgenres
interessant vindt, maar een grote zwak heeft hij voor Jazz. Pas na zijn dertigste ging Theo zingen onder vriendschappelijke dwang van vriendin Pia Beck die in hem een
begenadigd crooner zag. Zij kreeg gelijk.Theo heeft ook geruime tijd met zijn gezin in Spanje gewoond waar hij regelmatig, in zijn eigen Musical Restaurant een miniconcert ten gehore bracht. In die tijd speelde hij, met zijn in Spanje geformeerde band regelmatig in bekende hotels en clubs aan de Costa del Sol. Sinds 2009 woont Theo de Vries met zijn familie in het Duitse Kalkar waar hij zijn muzikale leven voortzet als Bandleader van zijn succesvolle formatie “THEO DE VRIES and his SWING BAND”.

Onder zijn bewonderaars bevonden zich vele muziekkenners
en musici zoals Willem Duys, Luc Lutz, Joop Braakhekke, La
Batte Hertstein, Harrie van Hoof, Hein van der Gaag en Pia
Beck die hem zelfs de meest swingende pianist / zanger van Nederland vond. Ook kreeg hij een eervolle vermelding van Pall Mall Swing Award. Misschien was het
dan ook niet zo verwonderlijk dat Theo indertijd gevraagd werd te concerteren in het Metropole orkest tijdens Avro’s Swingnight. Theo de Vries weet zich altijd
te omringen door de meest virtuoze, internationale musici en vocalisten.
Met zijn huidige ensemble “THEO DE VRIES and his SWING BAND” speelt hij in binnen en buitenland op privéparty´s, business events en Jazzfestivals.

Theo heeft onder meer gespeeld met The Metropole Orchestra, Huub Janssen, John Engels, Jacques Schols, Frits Kaatee, Bert Boeren, Pia Beck, Ruby Wilson, Jean Shy, Eddy Doorenbos, Mathilde Santing, Colette Wickenhagen, Josine van Och, Marco Bakker, Wim Koopmans, Tony Vos, Rolf Delfos, Douglas Sides, Paco Peña, Charly Green, Rob Pauwels, Peter Baumgärtner, Paul Berner en vele anderen.